APC AKOL

Kunskapsteam Lung- och allergisjukdomar på Akademiskt Primärvårdscentrum

Kunskapsteam Lung- och allergisjukdomar vid Akademiskt Primärvårdscentrum är numera lokaliserat till Liljeholmens Universitetsvårdcentral . Vi arbetar med fortbildning och utveckling inom området. Varje termin ordnas spirometrikörkort, nätverksforum och andra fortbildningsaktiviteter. Kunskapsteamet arbetar också med ta fram kvalitetsdokument, handläggningsförslag mm som kan användas på astma/allergi/KOL-mottagningarna i primärvården. Samarbete pågår löpande med andra aktörer inom området.

Teamet håller nätverksforum två ggr per termin för vårdcentraler i hela Stockholm

Kunskapsteamet håller också - förutom nätverksforum - utbildningsdagar i samarbete med Expertgrupp Lung-allergi som lyder under Läkemedelskommittén, samt samverkar med andra aktörer inom ämnesområdet. Målet är att kvalitetssäkra astma- allergi- och KOL-vården i primärvården och stödja teamarbetet, men också förbättra samverkan med specialistvården.

Maila oss gärna: akol.slso@regionstockholm.se