APC AKOL

Kunskapsteam Astma/allergi/KOL på Akademiskt Primärvårdscentrum

Kunskapsteam astma/allergi/KOL vid Akademiskt Primärvårdscentrum arbetar med fortbildning och utveckling inom området. Varje termin ordnas spirometrikörkort, nätverksforum och andra fortbildningsaktiviteter. Kunskapsteamet arbetar också med ta fram kvalitetsdokument, handläggningsförslag mm som kan användas på astma/allergi/KOL-mottagningarna i primärvården. Samarbete pågår löpande med andra aktörer inom området.

Teamet håller nätverksforum två ggr per termin i norra respektive södra Stockholm.

  • Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Mörby och Nortälje (Nord)
  • Liljeholmen, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Gustavsberg (Syd)

Kunskapsteamet håller också - förutom nätverksforum - utbildningsdagar och spirometrikörkort samt samverkar med andra aktörer inom ämnesområdet. Målet är att kvalitetssäkra astma- allergi- och KOL-vården i primärvården och stödja teamarbetet, men också förbättra samverkan med specialistvården.

Maila oss gärna: akol.slso@sll.se