APC AKOL

Kunskapsteam Lung- och allergisjukdomar på Akademiskt Primärvårdscentrum

Kunskapsteam Lung- och allergisjukdomar vid Akademiskt Primärvårdscentrum arbetar med fortbildning och utveckling inom området. Varje termin ordnas spirometrikörkort, nätverksforum och andra fortbildningsaktiviteter. Kunskapsteamet arbetar också med ta fram kvalitetsdokument, handläggningsförslag mm som kan användas på astma/allergi/KOL-mottagningarna i primärvården. Samarbete pågår löpande med andra aktörer inom området.

Teamet håller nätverksforum två ggr per termin för vårdcentraler i hela Stockholm

Kunskapsteamet håller också - förutom nätverksforum - utbildningsdagar i samarbete med Expertgrupp Lung-allergi som lyder under Läkemedelskommittén, samt samverkar med andra aktörer inom ämnesområdet. Målet är att kvalitetssäkra astma- allergi- och KOL-vården i primärvården och stödja teamarbetet, men också förbättra samverkan med specialistvården.

Maila oss gärna: akol.slso@regionstockholm.se