APC:s verktygslåda

Sidan är under upparbetning!

Mallar och flödesscheman

Flödesschema astma

Flödesschema KOL

Förslag på kallelsebrev astma/allergi/KOL-mottagning


Lathundar för besök hos astma/allergi/KOL-sjuksköterska:

Kompletterande anamnes andningsbesvär

Kompletterande anamnes allergi

Uppföljning astma

Symtomanamnes KOL

Patientutbildning astma

Patientutbildning KOL

Dessa lathundar är tänkta som ett stöd främst för nya astma/allergi/KOL-sjuksköterskor och ska naturligtvis modifieras/kompletteras efter patientens behov och utifrån hur verksamheten ser ut.

Se även sidan Kliniska verktyg

Formulär, handläggningsförslag etc.