Om oss

Hemsidan drivs av Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland inom Astma- och Allergiförbundet, i nära samarbete med vårdprofessionen

Redaktionskommitté
Rune Olofsson, Ordförande Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland ,
Lena Roos, Samordnare Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland ,
Gunilla Hedlin, Senior professor, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa på KI, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Marianne Eduards, Sjuksköterska, Vårdutvecklingsledare astma, allergi, KOL.
Bertil Orrby, Ordförande, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

Webbredaktörer
Marianne Eduards
Bertil Orrby

Allergicentrum Stockholm i ny form

Allergicentrum Stockholm, var från början ett samarbete mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi barn och vuxen, öron-näsa-hals och hud, samt Centrum för allergiforskning (Cfa), KI, inom ämnesområdena astma och allergi, och innefattade diskussionsforum och föreläsningar ute på vårdcentraler.

Forumverksamheten upphörde 2018 men upplägget med diskussionsforum har till viss del övertagits av Kunskapsteam Astma/allergi/KOL på Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Hemsidan drivs nu i samarbete med Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland inom Astma- och Allergiförbundet 

Tack vare samarbete kommer hemsidan finnas kvar för att sprida information om vad som händer inom området Lung- och Allergivård i regionen. Ambitionen är också att den ska vara en plattform med samlad information för primärvård och specialistvård.
Våren 2020 förnyades hemsidan med en ny lösning och en plattform även för allmänheten.

Läs mer om Kunskapsteam AAKOL på APC under rubriken Vårdpersonal/Kliniska verktyg.

Kontakt

Mejla oss info@allergicentrumstockholm.se

Vi tar tacksamt emot frågor, synpunkter och tips.
Vi kan däremot inte besvara frågor om hälsotillstånd utan hänvisar då till ordinarie vård eller 1177 Vårdguiden.

Sajten drivs ideellt.
Vi kan därför inte utlova att svaret på ditt mejl kommer så snabbt.
Men det kommer!