Om oss

Hemsidan drivs av Astma- och Allergiförbundets regionförening Stockholm-Gotland i nära samarbete med vårdprofessionen

Redaktionskommitté
Elisabet Olsson, Ordförande Astma- och Allergiförening region Stockholm-Gotland ,
Lena Roos, Samordnare Astma- och Allergiförening region Stockholm-Gotland ,

Gunilla Hedlin, Senior professor, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa på KI, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Marianne Eduards, Sjuksköterska, Vårdutvecklingsledare astma, allergi, KOL.
Bertil Orrby, Ordförande, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

Webbredaktörer
Marianne Eduards
Bertil Orrby

Allergicentrum Stockholm i ny form

Allergicentrum Stockholm, var från början ett samarbete mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi barn och vuxen, öron-näsa-hals och hud, samt Centrum för allergiforskning (Cfa), KI, inom ämnesområdena astma och allergi, och innefattade diskussionsforum och föreläsningar ute på vårdcentraler.

Forumverksamheten upphörde 2018 men upplägget med diskussionsforum har till viss del övertagits av Kunskapsteam Astma/allergi/KOL på Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Hemsidan fortsätter tack vare samarbete med Astma- och Allergiförbundets regionala förening för Stockholm-Gotland

Tack vare samarbete med patientföreningen Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland kommer hemsidan finnas kvar för att sprida information om vad som händer inom området Lung- och Allergivård i regionen. Ambitionen är också att den ska vara en plattform med samlad information för primärvård och specialistvård.
Våren 2020 förnyades hemsidan med en ny lösning och en plattform även för allmänheten.

Läs mer om Kunskapsteam AAKOL på APC under rubriken Vårdpersonal/Kiniska verktyg.

Kontakt

Mejla oss info@allergicentrumstockholm.se

Vi tar tacksamt emot frågor, synpunkter och tips.
Vi kan däremot inte besvara frågor om hälsotillstånd utan hänvisar då till ordinarie vård eller 1177 Vårdguiden.
Sajten drivs ideellt. Vi kan därför inte utlova att svaret på ditt mejl kommer så snabbt.
Men det kommer!