APC Lung- och allergisjukdomar Möten och utbildningar

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Minnesanteckningar/Presentationer

Presentationer och minnesanteckningar 

2023

Nätverksforum

230920

Lungauskultation, Jenny Carlin + frågor, fall och information

Allergikonsulterna tar nu emot remiss från primärvården

Kundinformation från Medikro

Prislista Medikrospirometern + tillbehör230502

Nya behandlingsriktlinjer för astma och KOL, Eva Vikström Jonsson

Presentation med minnesanteckning


230307:

Minnesanteckning

Jobba frisk, yrkesval vid astma och allergi, Marina Jonsson


Utbildningsdag astma och allergi 230222

Patientperspektivet, Bertil Orrby

Lägesbeskrivning astma och allergi i primärvård Nikoaos Pournaras, Marianne Eduards

Spirometri i teorin, Maria Rosengren, Jenny Carlin, Marianne Eduards

Diagnostik astma hos barn och vuxna, Maria Ingemansson, Nikolaos Pournaras

Farmakologisk behandling av barn med astma i praktiken, Maria Ingemansson 

Farmakologisk behandling vid astma, Eva Vikström Jonsson

Inhalationsteknik och skriftlig behandlingsplan, Madeleine Jönsson, Elin Holmberg

Den gemensamma luftvägen, Karin Toll (kommer snart)

Exercise induced laryngeal obstruction (EILO), Kia Nyberg

Allergi och livskvalitet samt läget inom allergologin, Victoria Strand


Webutbildning:

Andningsbesvär vid post covid Anna Rytter

Normalvärden 30 sek sit to stand test

Normalvärden 6 min gångtest

2022

Utbildningsdag KOL 221011

Diagnostik - KOL astma eller båda? PSV KOL Nikolaos Pournaras

Samsjuklighet vid KOL Jenny Carlin

KOL-skola,fysisk aktivitet, andningsträning vid KOL, Anna Rytter

Nya rön från KOL-forskning i svensk primärvård Hanna Sandelowsky

Läkemedelsbehandling vid KOL, vem ska ha inhalationssteroider? Eva Wikström Jonsson

Läkemedelsbehandling vid KOL, patientexempel Michael Runold

Hur viktig är inhalationstekniken? Madeleine Jönsson

Kuratorns perspektiv Inger Lilja


Nätverksforum om spirometri presentation 221130

Nätverksforum 220906: 

Minnesant. 220906


Planerade möten/Utbildningar


Hösten 2023

Nationellt Spirometrikörkort:

26 – 27 sept + halvdag 10 okt

14 – 15 nov + halvdag 29 nov

5 - 6 dec + halvdag 19 dec

Digitala utbildningar:

13 okt 8:30 - 9:45 bl.a. dysfunktionell andning vid postcovid Postcovid rehabilitering,arrangörer är fysioterapeuterna på APC

8:e november 13:30 - 16:00 Workshop- Funktionella övningar för att förbättra andningsfunktion hos patienter med lungsjukdomar


Nätverksforum:

20 sept 13.30-16.00 Torsplan Ämne: Lungauskultation – hur gör vi? Vad hör vi?

21 nov 13:30 – 16:00 Digitalt  Ämne: Dokumentation

Utbildningsdag om KOL:

11 okt heldag anmälan via Janusinfo

Övriga utbildningar

16 nov Registerdagen - 10 år med Luftvägsregistret

Spirometriutbildning 3hp, Karolinska Institutet SöS, mer info och anmälan via länk

Anmälan till våra kurser och nätverksforum görs i första hand via APC:s hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/ där du också kan få mer information om kurstillfället.

Anmälan till nätverksforum kan även göras via mail till teamet: akol.slso@sll.se 

Planering för nästa termin läggs ut i slutet av pågående termin.