APC Möten

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Minnesanteckningar/Presentationer

Presentationer och minnesanteckningar från Nätverksforum:

2021

Utbildningsdag KOL 211109:

Rapport om vårdförlopp KOL 2.0 Specialist allmänmed. Nikolaos Pournaras

Läkemedel vid KOL Överläkare Eva Vikström Jonsson

Svår KOL - exacerbationer, rutiner för uppföljning. Samsjuklighet. Indikationer för syrgas eller ventilatorer. Lungtransplantation. När är en nebulisator att föredra? Överläkare Lung -och allergisjukdomar, Michael Runold

Vem får förskriva nebulisatorer på vårdcentralen och hur får man behörighet? Distriktssköterska Maria Rosengren 

Rehab vid KOL Fysioterapeut Anna Rytter, arbetsterapeut Lisa Brändström

Nutrition och matvanor för personer med KOL leg dietist Efva Forssell  

Vem får förskriva nebulisatorer på vårdcentralen och hur får man behörighet? Distriktssköterska Maria Rosengren

Rökavvänjning Adrian Razmgah, Specialist i allmänmedicin, APC och Jakobsberg VCNätverksforum

211006 Näsans betydelse Karin Toll 

             Minnesanteckning

210310 Luftvägsallergier Victoria Strand

210525 Spirometrier och patientfall

 2020

200602-03 Astma/KOL-mott under covid-19 presentation

200602-03 Minnesanteckning 200602-03  

Utbildningseftermiddagen 201013

201013 Presentation Kjell Larsson 

201013 Presentation Anna Rytter  Screeningformulär


Utbildningar i Luftvägsregistret

201102 Luftvägsregistret 

Länk till registret

Planerade möten/Utbildningar

 Våren 2022

Nätverksforum:

9 februari 14 - 16:30 Tema: Tobak, digitalt 6 april 14 - 16:30 Digitalt. Som alltid på dessa forum välkomnas även frågor, patientfall och spirometrikurvor!

Fortbildning:

22 februari Heldag "Astma och allergi hos barn och vuxna - utredning, behandling och praktiska tips" APC tillsammans med Expertgrupp för Lung- och allergisjukdomar.  Anmälan via Janusinfo 

Utbildning med och om Luftvägsregistret:

2 mars 14 - 16

Nationellt Spirometrikörkort

15 - 16 mars + Uppföljning halvdag 30 mars digitalt/fysiskt

17 - 18 maj + Uppföljning halvdag 1 juni digitalt/fysiskt


Inbjudningar med mer utförlig information kommer att skickas ut löpande.

Anmälan till kurser görs via vår hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Anmälan till nätverksforum via mail till teamet: akol.slso@sll.se eller via APC:s hemsida