APC möten

Presentationer och minnesanteckningar från Nätverksforum:

Astma/KOL-mott under covid-19 200602-03 presentation

             Minnesanteckning 200602-03  

Digitalt nätverksforum 200901 presentation

             Minnesanteckning 200901

Digitalt nätverksforum200922-23 Presentation 

           Minnesanteckning 200922-23


Planering:

Möten och utbildningar hösten-20

22 sept 14 - 16 Digitalt Nätverksforum  Södra

23 sept 14 - 16 Digitalt Nätverksforum Norra

13 okt    13 - 16 Digital Utbildningseftermiddag

1 dec    14 - 16 Digitalt Nätverksforum Norra 

2 dec    14 - 16 Digitalt Nätverksforum Södra