APC Lung- och allergisjukdomar Möten

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Minnesanteckningar/Presentationer

Presentationer och minnesanteckningar 

2022

Utbildningsdag KOL 221011

Diagnostik - KOL astma eller båda? PSV KOL Nikolaos Pournaras

Samsjuklighet vid KOL Jenny Carlin

KOL-skola,fysisk aktivitet, andningsträning vid KOL, Anna Rytter

Nya rön från KOL-forskning i svensk primärvård Hanna Sandelowsky

Läkemedelsbehandling vid KOL, vem ska ha inhalationssteroider? Eva Wikström Jonsson

Läkemedelsbehandling vid KOL, patientexempel Michael Runold

Hur viktig är inhalationstekniken? Madeleine Jönsson

Kuratorns perspektiv Inger Lilja


Nätverksforum om spirometri presentation 221130

Nätverksforum presentation  220906 

Minnesant. 220906

Nätverksforum 220406:

Allergikonsulent

Utbildningsdag astma och allergi 220222:

under uppdatering!

Utredning av astma, spec. allmänmed, Nikolaos Pournaras, dsk, vårdutvecklingsledare astma/allergi/KOL Maria Rosengren

Modern farmakologisk astmabehandling för vuxna och barn från 12 år, öl, klinisk farmakolog Eva Vikström Jonsson

Astmabehandling hos barn, likheter och skillnader gentemot vuxna, öl barnallergolog Maria Ingemansson

Steget före dosökning och tilläggsmedicinering - har vi patienten med oss? ssk , vårdutvecklingsledare astma/allergi/KOL Marianne Eduards

Varningsmärkning i journalen, vad betyder det? Eva Vikström Jonsson, Maria Ingemansson

Sublingual immunoterapi (SLIT) i primärvården, när är det indicerat och vem utför det? Nikolaos Pournaras

Födoämnesallergier - vad kan och bör primärvården göra och hur? öl barnallergolog Susanne Glauman


Nätverksforum 9 feb 2022:

Sammanfattning om mötet

Tobaksavvänjning, dsk, med dr Lena Lundh

Planerade möten/Utbildningar

Våren 2023

Nationellt Spirometrikörkort

24 - 25 januari med uppföljning halvdag 8 februari

14 - 15 mars med uppföljning halvdag 29 mars

9 - 10 maj med uppföljning halvdag 24 maj

Digital föreläsning:

7 feb 13:00 

Nätverksforum:

7 mars 13:30 - 16:00 Ämne: Yrkesvägledning vid allergi, Marina Jonsson Centrum för Arbets- och MIljömedicin

2 maj 13:30 - 16:00 Ämne ej bestämt

Fortbildning:

22 feb 8:15 - 16:30 Utbildningsdag om astma och allergi i samarbete med Expertgrupp Lung- och allergisjukdomar. Anmälan och program på Janusinfo


Inbjudningar med mer utförlig information kommer att skickas ut löpande.

Anmälan till kurser görs via APC:s hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Anmälan till nätverksforum via mail till teamet: akol.slso@sll.se eller via APC:s hemsida

Planering för nästa termin läggs ut i slutet av nuvarande termin.