APC Lung- och allergisjukdomar Möten och utbildningar

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Minnesanteckningar/Presentationer

Presentationer och minnesanteckningar 

2023

Nätverksforum

230502

Nya behandlingsriktlinjer för astma och KOL, Eva Vikström Jonsson

Presentation med minnesanteckning


230307:

Minnesanteckning

Jobba frisk, yrkesval vid astma och allergi, Marina Jonsson


Utbildningsdag astma och allergi 230222

Patientperspektivet, Bertil Orrby

Lägesbeskrivning astma och allergi i primärvård Nikoaos Pournaras, Marianne Eduards

Spirometri i teorin, Maria Rosengren, Jenny Carlin, Marianne Eduards

Diagnostik astma hos barn och vuxna, Maria Ingemansson, Nikolaos Pournaras

Farmakologisk behandling av barn med astma i praktiken, Maria Ingemansson 

Farmakologisk behandling vid astma, Eva Vikström Jonsson

Inhalationsteknik och skriftlig behandlingsplan, Madeleine Jönsson, Elin Holmberg

Den gemensamma luftvägen, Karin Toll (kommer snart)

Exercise induced laryngeal obstruction (EILO), Kia Nyberg

Allergi och livskvalitet samt läget inom allergologin, Victoria Strand


Webutbildning:

Andningsbesvär vid post covid Anna Rytter

Normalvärden 30 sek sit to stand test

Normalvärden 6 min gångtest

2022

Utbildningsdag KOL 221011

Diagnostik - KOL astma eller båda? PSV KOL Nikolaos Pournaras

Samsjuklighet vid KOL Jenny Carlin

KOL-skola,fysisk aktivitet, andningsträning vid KOL, Anna Rytter

Nya rön från KOL-forskning i svensk primärvård Hanna Sandelowsky

Läkemedelsbehandling vid KOL, vem ska ha inhalationssteroider? Eva Wikström Jonsson

Läkemedelsbehandling vid KOL, patientexempel Michael Runold

Hur viktig är inhalationstekniken? Madeleine Jönsson

Kuratorns perspektiv Inger Lilja


Nätverksforum om spirometri presentation 221130

Nätverksforum 220906: 

Minnesant. 220906


Planerade möten/Utbildningar


Hösten 2023

Nationellt Spirometrikörkort:

26 – 27 sept + halvdag 10 okt

14 – 15 nov + halvdag 29 nov

Nätverksforum:

20 sept 13.30-16.00 prel. Lungauskultation – hur gör vi? Vad hör vi?

21 nov 13:30 – 16:00 Ämne? Förslag?

Utbildningsdag om KOL:

11 okt heldag Anmälan och program på Janusinfo efter sommaren

Anmälan till kurser görs via APC:s hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Anmälan till nätverksforum via mail till teamet: akol.slso@sll.se eller via APC:s hemsida

Planering för nästa termin läggs ut i slutet av pågående termin.