APC Möten

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Minnesanteckningar/Presentationer

Presentationer och minnesanteckningar från Nätverksforum:

 2020

200602-03 Astma/KOL-mott under covid-19 presentation

200602-03 Minnesanteckning 200602-03  

Utbildningseftermiddagen 201013

201013 Presentation Kjell Larsson 

201013 Presentation Anna Rytter  Screeningformulär


Utbildningar i Luftvägsregistret

201102 Luftvägsregistret 

Länk till registret

Planerade möten/Utbildningar

Nätverksforum:

6 okt 14 - 16:30 Tema ÖNH digitalt  Även deltagarnas fall och spirometrikurvor

14 dec 14 - 16:30 Ämne: Allergikonsulentens roll. ev. fysiskt möte

Fortbildning:

19:e och 26 sept 13 - 16:30 Matallergier 

9 nov  Utbildningsdag svår KOL fysiskt möte, i samarbete med Janusinfo

5 okt em + 30 nov em. Utbildning med och om Luftvägsregistret (separata pass)

Nationellt Spirometrikörkort

12 - 13 okt + halvdag 27 okt digitalt/fysiskt

23 - 24 nov Uppföljning halvdag 8 dec digitalt/fysiskt

16 - 17 nov Workshop med praktiskt moment för de som deltagit digitalt under våren


Inbjudningar med mer utförlig information kommer att skickas ut löpande.

Anmälan till kurser görs via vår hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Anmälan till nätverksforum via mail till teamet: akol.slso@sll.se eller via APC:s hemsida