APC Möten

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Planering:

Datum för våren!

Nätverksforum:

9 mars UTGÅR Slås ihop med Norra nätverket den 10 mars.

10 mars Norra och Södra nätverket 14 - 16:00 Tema: Allergi, allergolog Victoria Strand

25 maj Norra nätverket 14 - 16:00 Ämne ej spikat

26 maj Södra nätverket 14 - 16:00 Ämne ej spikat

Fortbildningseftermiddagar

19 jan 13 - 15 Utbildning Luftvägsregistret

16 - 17 feb 13 - ca 16:15 Utbildningseftermiddagar med Expertgruppen Lung-allergi, Janusinfo.

Nationellt Spirometrikörkort

26 - 27 jan i första hand inbjuds deltagare från höstens inställda körkort. Reservera även uppföljning halvdag 24 feb

16 - 17 mars med uppföljning halvdag 14 april

20 - 21 april med uppföljning halvdag 18 maj

Inbjudningar med mer utförlig information kommer att skickas ut löpande.

Anmälan till kurser görs via vår hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Anmälan till nätverksforum via mail till teamet: akol.slso@sll.se