APC Möten

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Planerade möten/Utbildningar

Nätverksforum:

25 maj Norra och Södra nätverken 14 - 16:30 Patientfall och spirometrier - förbered gärna egna fall!

Nätverk 26 maj UTGÅR


Fortbildningseftermiddagar

Utbildning Luftvägsregistret 210504 14 - 16

Nationellt Spirometrikörkort

26 - 27 jan i första hand inbjuds deltagare från höstens inställda körkort. Reservera även uppföljning halvdag 24 feb

16 - 17 mars med uppföljning halvdag 14 april

20 - 21 april med uppföljning halvdag 18 maj

Inbjudningar med mer utförlig information kommer att skickas ut löpande.

Anmälan till kurser görs via vår hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Anmälan till nätverksforum via mail till teamet: akol.slso@sll.se