APC Lung- och allergisjukdomar Möten och utbildningar

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Presentationer och minnesanteckningar 

2024

240221 Utbildningsdag om astma och allergi:Astma - behandlingsriktlinjer för barn, Maria Ingemansson

Astma hos små barn - differentialdiagnoser, Henrik Ljungberg

Differentialdiagnostik astma, vuxna, Jenny Carlin

Astma-,allergi- och KOL-mottagning i primärvård, Marianne Eduards, Maria Rosengren

Svår astmamottagning, biologiska lm mm. Apostolos Bossios

Den gemensamma luftvägen, Karin Toll

Sublingual immunoterapi, bakgrund, evidens, omvårdnadsperspektiv och upplägg, Oksana Tenselius, Marianne Eduards240207 


Arbetsmiljöns betydelse vid astma och KOL,  Pernilla Wiebert, Certifierad yrkeshygieniker, Med Dr Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr


2023

231011 Utbildningsdag om KOL:

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för KOL 2023, Eva Wikström Jonsson

Uppdaterade behandlingsriktlinjer, Michael Runold

Vårdförlopp KOL:

Ny version Nya möjligheter! Nikolaos Pournaras

Karolinska Svår KOL Centrum Solna och Huddinge Nikolaos Lazarinis,

KOL? Astma? Eller både och? Jenny Carlin

Kvalitetsarbete KOL - Att implementera screening med COPD6 mätare Bodil Björnsdotter, Anna Virdeby

Astma-allergi- och KOL-sjuksköterskans roll, Maria Rosengren, Marianne Eduards

KOL-skola, fysisk aktivitet och andningsträning för personer med KOL, Anna Rytter

Nutrition för personer med KOL vid Undervikt / Obesitas, Efva Forssell 


Nätverksforum

231121

Dokumentation

230920

Lungauskultation, Jenny Carlin + frågor, fall och information

Allergikonsulterna tar nu emot remiss från primärvården

Kundinformation från Medikro

Prislista Medikrospirometern + tillbehör


Webutbildningar:

Andningsbesvär vid post covid Anna Rytter

Normalvärden 30 sek sit to stand test

Normalvärden 6 min gångtestPlanerade möten och utbildningar våren 2024

APC är för närvarande under en omorganisation och viss omstrukturering av kunskapsteamen kan bli aktuellt. Pga. detta har vi endast en begränsad planering för våren:

21 feb Utbildningsdag om astma och allergi tillsammans med Expergrupp lm Lung-allergisjukdomar. Anmälan via Janusinfo

Nätverksforum:

23 april 13:30 - 16 Ämne ej spikat

Spirometrikörkort:

19 - 20 mars + halvdagsuppföljning 3 april

14 - 15 maj + halvdagsuppföljning 29 maj

Anmälan till våra kurser och nätverksforum görs i första hand via APC:s hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/ där du också kan få mer information om kurstillfället.

Anmälan till nätverksforum kan även göras via mail till teamet: akol.slso@sll.se 

Planering för nästa termin läggs ut i slutet av pågående termin.