APC Möten

Här lägger vi upp presentationer och minnesanteckningar från möten och utbildningar samt information om kommande aktiviteter.

Minnesanteckningar/Presentationer

Presentationer och minnesanteckningar 

2022

Nätverksforum 220906 Power Point

Minnesant. 220906

Nätverksforum 220406:

Allergikonsulent

Utbildningsdag astma och allergi 220222:

under uppdatering!

Utredning av astma, spec. allmänmed, Nikolaos Pournaras, dsk, vårdutvecklingsledare astma/allergi/KOL Maria Rosengren

Modern farmakologisk astmabehandling för vuxna och barn från 12 år, öl, klinisk farmakolog Eva Vikström Jonsson

Astmabehandling hos barn, likheter och skillnader gentemot vuxna, öl barnallergolog Maria Ingemansson

Steget före dosökning och tilläggsmedicinering - har vi patienten med oss? ssk , vårdutvecklingsledare astma/allergi/KOL Marianne Eduards

Varningsmärkning i journalen, vad betyder det? Eva Vikström Jonsson, Maria Ingemansson

Sublingual immunoterapi (SLIT) i primärvården, när är det indicerat och vem utför det? Nikolaos Pournaras

Födoämnesallergier - vad kan och bör primärvården göra och hur? öl barnallergolog Susanne GlaumanNätverksforum 9 feb 2022:

Sammanfattning om mötet

Tobaksavvänjning, dsk, med dr Lena Lundh

2021

Utbildningsdag KOL 211109:

Rapport om vårdförlopp KOL 2.0 Specialist allmänmed. Nikolaos Pournaras

Läkemedel vid KOL Överläkare Eva Vikström Jonsson

Svår KOL - exacerbationer, rutiner för uppföljning. Samsjuklighet. Indikationer för syrgas eller ventilatorer. Lungtransplantation. När är en nebulisator att föredra? Överläkare Lung -och allergisjukdomar, Michael Runold

Vem får förskriva nebulisatorer på vårdcentralen och hur får man behörighet? Distriktssköterska Maria Rosengren

Rehab vid KOL Fysioterapeut Anna Rytter, arbetsterapeut Lisa Brändström

Nutrition och matvanor för personer med KOL leg dietist Efva Forssell

Rökavvänjning Adrian Razmgah, Specialist i allmänmedicin, APC och Jakobsberg VC


Planerade möten/Utbildningar

Hösten 2022

Nätverksforum:

Ny tid nästa gång:  13:30 - 16:00 

30 nov Ämne: Spirometri - uppdaterade riktlinjer

Som alltid på dessa forum välkomnas även frågor, patientfall och spirometrikurvor!  

Fortbildning:

11 okt Heldag KOL, APC AKOL tillsammans med Expertgrupp för Lung- och allergisjukdomar. World Trade Center vid Centralen. Anmälan via Janusinfo där program kommer att läggas upp längre fram.

20 okt Inspirationsdag, Luftvägsregistret, Karolinska Universitetssjukhuset Scandiasalen Q-huset

Utbildning undersköterskor:

12 oktober 13:30 - 16 Sjukdomslära astma, allergi och KOL, inhalationsteknik, COPD6-mätning

Nationellt Spirometrikörkort

20 - 21 september + Uppföljning halvdag 5 okt fysiskt

1 -2 nov + Uppföljning halvdag 16 nov fysiskt


Inbjudningar med mer utförlig information kommer att skickas ut löpande.

Anmälan till kurser görs via APC:s hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Anmälan till nätverksforum via mail till teamet: akol.slso@sll.se eller via APC:s hemsida

Planering för nästa termin läggs ut i slutet av nuvarande termin.