SHR

SHR - Sensorisk Hyperreaktivitet kallas oftast för Doftöverkänslighet

Läs mer på förbundets hemsida