Allergicentrum Stockholm

Ny hemsida! 

Allergicentrum Stockholm förnyades och bytte plattform i slutet på maj 2020 och är fortfarande under tillväxt. Den stora förändringen är att den nu rikta sig till både vårdpersonal och allmänhet. Hoppas du tycker om vårt nya upplägg!