Allergicentrum Stockholm


Ny hemsida!
Allergicentrum Stockholm förnyades och bytte plattform i slutet på maj 2020 och är fortfarande under tillväxt. Den stora förändringen är att den nu rikta sig till både vårdpersonal och allmänhet. 
Hoppas du tycker om vårt nya upplägg!