Övergång barn - vuxenvård


Viktig för ungdomar
Fungerande övergång från barn- till vuxenvård

Unga vuxna med astma och allergi känner sig ofta vilsna vid övergången från barn- till vuxensjukvård. Om den övergången är bristfällig blir kontrollen av sjukdomen sämre.

Astma är en sjukdom som kräver daglig medicinering, regelbunden uppföljning och anpassning av aktiviteter. Men övergången från barn- till vuxensjukvård har stora brister. Det lyfter överläkare Göran Wennergren och specialistläkaren Emma Goksör i en artikel i tidningen Barnläkaren: Vården måste förvissa sig om att ungdomen förstår vad det innebär att vara myndig i vården och hur man upprätthåller vårdkontakter. Ungdomen behöver få information om hur vuxensjukvård går till och om likheter och skillnader mot barnsjukvården.

I barnsjukvården har ofta föräldrarna varit involverade från tidig ålder och fått god kunskap. Kontrasten blir stor när ungdomarna själva förväntas ta ansvar för sin vård och uppföljning. På många håll saknas mottagningar med struktur och organisation för unga vuxna med astma och allergi.

Många unga uttrycker att de känner sig vilsna och att de lämnas utan planerade uppföljningar. Många tycker vuxenvården brister i engagemang och inte informerar om vilka krav som ställs på patienten.

Men artikeln lyfter att också barnsjukvården brister, de kan bli bättre på att förbereda ungdomarna på övergången. Vissa upplever att de inte ens fått information om när och hur en övergång till vuxenvården ska ske.

Europeiska riktlinjer för en framgångsrik mottagning för unga vuxna (EAACI)

• Samarbete vuxen- och barnsjukvård avgörande
• Träffa ungdomen enskilt
• Se till att ungdomen själv är aktiv vid besöket

• Identifiera hinder för egenvård i samarbete med ungdomen och kom tillsammans på lösningar
• Utbildningsinsatser som riktar sig till ungdomarna, och inte till föräldrarna, bör prioriteras
• Engagera familjen
• Använd ungdomsgrupper som ger stöd• Använd rollspel

• Öva med autoinjektor och inhalatorer
• Skriftlig behandlingsplan, gärna som foto i mobilen