Barn/Ungdom

Här möts föräldrar till allergiska barn för att dela erfarenheter

Egenvårdsplan - astma vid förkylning hos små barn
Vägledning till egenvård när ditt barn med astma är förkyld

Sajt om att välja utbildning eller yrke och letar information om ett hållbart arbetsliv.
information om yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig
för att hålla sig frisk under hela arbetslivet. 

Övergången barn till vuxenvård
Läs mer om svårigheterna i samband med övergången

Kostråden ser olika ut beroende på barnets ålder