Astma/Allergi 

Allergimottagningar i Stockholms län
Aktuell förteckning över allergimottagningar i Stockholms län

Region Stockholm har tagit fram filmer med instruktion om hur man använder adrenalinpennor.

Astmakontroll, vuxen - test       Astmakontroll, barn - test
Checklistor för att stämma av din astmakontroll

Korta filmer om svår astma
På Youtube finns 6 korta filmer om svår astma.
De är på engelska, gjorda av EFA som är en
samorganisation för Europas patientorganisationer

Kloka råd för astmabehandling - film 2½ min
Titta gärna på Kloka Råds film om
astmabehandling av personer över 12 års ålder.

Astma och allergi under graviditet 
En kunskapssammanställning

Allergiläkemedel under graviditet och amning
Många har frågor om vilka allergiläkemedel som kan användas under graviditet och amning. Här är en kunskaps-sammanställning från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar.

Immunoterapi (allergivaccination) - både som sprutor och tabletter
Allergen immunoterapi (AIT) brukar ofta få heta hyposensibilisering eller "allergivaccination". Det är en krävande behandlingsform som kräver vana händer och korrekt indikation, eftersom behandlingen innebär en risk för allvarliga reaktioner och behandlingen sköts på specialistkliniker.
Tidigare handlade det alltid om sprutor men sedan ett antal år tillbaka finns vissa allergen i tablettform.