Spirometri - Enkäten

Till följd av Covid-19 så har vården tvingats ställa om. Detta har drabbat patienter med astma på flera sätt;

 Personal från specialistmottagningar har lånats ut till andra kliniker, färre inbokade läkarbesök för patienter, inga nya immunoterapier eller födoämnesprovokationer har genomförts, Astma/KOL-mottagningar har varit stängda, och hälso- och vårdcentraler har helt slutat utföra spirometrier och bara ett fåtal specialistkliniker utför undersökningen i dagsläget. Orsaken till detta har främst varit att man ansett det svårt att fastställa om det innebär en risk för smitta både bland personal och för patienter vid spirometriundersökning, då det bl a saknats rätt filter. Det saknas dessutom ännu nationella hygienriktlinjer inom området. Det finns alternativ till spirometri på klinik/mottagning s k hemspirometri där patienten använder patienten trådlös lungfunktionsmätare som de har hemma och sin mobiltelefon. Undersökningen görs vanligtvis tillsammans med sjuksköterska över telefon eller videosamtal, och är ett fullvärdigt alternativ till spirometri på mottagningen. 

Då spirometri är en av de viktigaste hjälpmedlen som allergiker/astmatiker/KOL- patienter har för att kontrollera sin sjukdom, samt utgör stöd för optimal medicinering, så har Astma- och Allergiförbundet och Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland genomfört en snabbenkät, för att undersöka om våra medlemmar haft möjlighet att göra spirometri på sin klinik/mottagning. Enkäten sändes ut till 537 medlemmar inom Astma- och Allergiregion Stockholm och svarsfrekvensen var ca: 30 procent.

Frågorna som ställdes var;

  •  Har vården varit tillgänglig i lika omfattning som annars för dig under pandemin
  • Har din vårdgivare ställt in besök med spirometri i år på grund av Corona
  • Känner du dig trygg att göra spirometri på klinik/mottagning
  • Skulle du vilja göra spirometri hemma om det fanns möjlighet

Undersökningen visade att ca: 30 procent inte haft tillgång till vård i vanlig omfattning och lika många hade fått inbokade spirometrier inställda. Vidare kände sig ca: 12,5 procent otrygga att göra spirometri på mottagning/klinik, ca: 25 procent svarade "Vet ej", medan ca: 62 procent kände sig trygga. På frågan om man skulle vilja göra spirometri i hemmet så svarar hälften att de skulle vilja det. Ungefär 30 procent svarar att de inte vet, samt ca: 20 procent svarar att de inte vill. De som svarade "Ja" angav som skäl bl a; "För att kolla om min dotter tar tillräckligt med luftvägsvidgande", "Bekvämt och Coronasäkert", "För att kunna testa dagsformen". 
De som inte önskade det, gav som svar bl a; "Jag uppskattar möjligheten att samtidigt diskutera med en astmasjuksköterska", "Förstår inte alla värden", Tror det är bättre att vara på plats hos vårdcentralen för att få besked vid testandet, jämförelsesiffror t ex".

Resultatet visar att många av våra medlemmar med astma inte fått utföra de så viktiga spirometriundersökningarna under pandemin, då det saknats möjlighet till att genomföra undersökningen på ett smittsäkert sätt inom Sjukvårdsvårdsregion Stockholm, då det bl a saknats nationella hygienriktlinjer som kunde väglett vården. Att ställa in undersökningar utan konsekvensanalys gjorts eller utan att erbjuda alternativ, kan orsaka långtgående negativa konsekvenser för alla astmapatienter.