Allergi/astma under graviditet

Behandling av allergi och astma under graviditet och amning

Många har frågor om vilka allergiläkemedel som kan användas under graviditet och amning. Här är en kunskapssammanställning från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar.

Viktigt med full astmakontroll hos gravida

Även under graviditet och amning är målet med medicineringen att uppnå full astmakontroll. Risken för att fostret skadas av underbehandlad astma är mycket större än eventuella risker med läkemedlen. Det är viktigt att använda inhalationssteroid enligt gällande riktlinjer - se till exempel Kloka listan - för att förebygga astmaanfall.
Behandlas man redan med sin allergi/astmamedicin ska man fortsätt att ta den, frågor och tankar kring astman och behandlingen kan ställas till behandlande läkare.

Akuta astmaattacker hos gravida och ammande behandlas på samma sätt som hos icke-gravida, och alla rekommenderade läkemedel kan tas.

Loratadin eller desloratadin förstahandsval

Vid milda besvär av allergisk snuva hos gravida rekommenderar Läkemedelsverket i första hand antihistaminerna desloratadin, loratadin och cetirizin, samma som gäller för de som inte är gravida.
För desloratadin och loratadin finns betryggande erfarenhet och ingenting tyder på en ökad missbildningsrisk. Inte heller cetirizin har förknippats med ökad risk för fosterskador, men här är erfarenheterna mindre så det läkemedlet bör användas med viss försiktighet i tidig graviditet tills mer erfarenhet finns.

Även vid amning går loratadin och desloratadin bra att använda, då övergången till bröstmjölk förefaller låggradig. Uppgifterna om utsöndring av cetirizin i bröstmjölk skiljer mellan olika källor.

Cortison i till exempel nässprej har bättre effekt mot symtomen vid allergisk rinit än de antihistaminer man tar via munnen, och kan användas under graviditet.

Natriumkromoglikat i till exempel ögondroppar kan utan begränsningar användas under graviditet. Det gäller även antihistaminer i ögondroppar och nässpray i normal dosering.