Allergicentrum Stockholm

 Allergicentrum Stockholm förnyades och bytte plattform i slutet på maj 2020 och

riktar sig nu till både vårdpersonal och allmänhet.
Vi tar tacksamt emot tips och förslag på förbättringar.

Gå till "Om oss" och mejla!