Nyheter

Övningar för rehab efter covid-19

Mer information om rehabilitering och några instruktionsfilmer finns på Region Stockholms hemsida

Upplagt 2021-03-18

 Instruktionsfilmer för användande av adrenalinpennor.

Inom region Stockholm har man tagit fram filmer med instruktion om hur man använder adrenalinpennor. 
Bra information till patienter

Upplagt 2021-02-22

Nationella riktlinjer för spirometri och nebulisering i vården

Under pandemin har det rått osäkerhet kring huruvida sjukvården kan utföra spirometrier eller inte och detta har hanterats olika runt om i landet. NPO - Nationellt Programområde för Lung- och allergisjukdomar samt Nationell Arbetsgrupp Vårdhygien har granskat studier och nu tagit fram riktlinjer för spirometriundersökningar och behandling med nebulisatorer i sjukvården.

Upplagt 2021-01-20

Spirometrier på vårdcentral

Spirometriundersökningar eller ej i primärvården - hur drabbas patienterna?
I våras när pandemin slog till så ställdes spirometriundersökningar på de flesta håll in. Orsakerna var flera, såsom otillräcklig kunskap om smittspridning, brist på skyddsutrustning till personal samt att personal behövdes på annat håll. Smittspridning har åter ökat och därmed belastningen på vården. Kan spirometrier utföras på vårdcentralerna? De lokala förutsättningarna på vårdcentralerna spelar förstås stor roll.

upplagd 2020-12-14