Nyheter


Spirometrier på vårdcentral

Spirometriundersökningar eller ej i primärvården - hur drabbas patienterna?
I våras när pandemin slog till så ställdes spirometriundersökningar på de flesta håll in. Orsakerna var flera, såsom otillräcklig kunskap om smittspridning, brist på skyddsutrustning till personal samt att personal behövdes på annat håll. Smittspridning har åter ökat och därmed belastningen på vården. Kan spirometrier utföras på vårdcentralerna? De lokala förutsättningarna på vårdcentralerna spelar förstås stor roll.

upplagd 2020-12-14 

Önskemål på framtidens allergivård - nationellt

Astma- och Allergiförbundet frågade sina medlemmar om synen på framtidens allergivård. Resultatet av de 1500 enkätsvaren redovisas här i en rapport

upplagd 2020-12-10

Önskemål på framtidens allergivård - Stockholm-Gotland

Astma- och Allergiförbundet frågade sina medlemmar om synen på framtidens allergivård. De kompletta enkätsvaren från 369  medlemmar boende i Stockholm-Gotland redovisas här i en excel-fil, Ett råmaterial utan utvärdering eller analys

upplagd 2020-12-10

Enkät om spirometrin och pandemin - Läs här

Under september genomförde Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland en enkätundersökning - hur har astmapatienters behov av spirometri påverkats av  covid 19

Upplagd 2020-11-02

Spädbarn- Tarmflora-Matallergier  Se föreläsningen här

29 sept hölls en digital föreläsning med Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, om hur utmognaden av tarmfloran hos spädbarn kan påverka allergiutvecklingen. Arrangörer var Astma- och Allergiföreningen på Gotland i samarbete med regionföreningen.

Upplagd 12020-10-05

Sjukhusmaten - en del av vården

Målet med maten på sjukhus är att den är näringsriktig och fördelaktig för patientens återhämtning och läkning, Samtidigt vill man möta patientens personliga preferenser så maten sjukhusmaten blir uppäten

upplagd 2020-09-22.