Kalender


3 sep   Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 15 hp del 1, KI Södersjukhuset

10 sep Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 15 hp del 2, KI, Södersjukhuset

22 sep 14:00 Nätverksforum Södra nätverket digitalt

23 sep 14:00 Nätverksforum Norra nätverket digitalt