11 april 2017
Nytt spirometridokument
Nu har det reviderade omvårdnadsdokumentet för spirometri publicerats!

Spirometri- ett metod och omvårdnadsdokument.pdf
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2017-04-11