15 oktober 2012
Spädbarn som utsätts för luftföroreningar från vägtrafiken riskerar försämrad lungfunktion i skolåldern

Studien är en del av BAMSE-projektet, se pressmeddelande

Uppdaterat av Marianne Eduards, 2012-10-15