Allergicentrum StockholmOm ossAPC Astma/allergi/KOLKliniska verktygLänkarPubliceratFallSpirometriSökLogga in
1 april 2016
Äntligen allergikonsulenter i Stockholm!Allergikonsulenter (barnsjuksköterskor)
vid Centrum för arbets- och miljömedicin

 

Från och med nu finns allergikonsulenter (barnsjuksköterskor) på Centrum för arbets- och miljömedicin. Tanken är att de ska kunna fungera som en länk mellan sjukvård, hemmet och förskolan/skolan.

Alllergikonsulenternas arbetsuppgifter består av patientutredningar via remisser från allergispecialistmottagningar på sjukhusen samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. 

Utifrån det enskilda barnets och familjens behov och sjukdomsgrad kan allergikonsulenterna:

- Ge information, rådgivning och utbildning till personal inom förskolan och skolan gällande barnets allergi och eventuella mediciner.

- Genomföra hembesök med syfte att göra en probleminventering av hemmiljön. Vid hembesök ge information och utbildning om allergibesvär och mediciner, undersöka inomhusmiljön och tillsammans med barnet och föräldrarna göra en gemensam plan för eventuella förändringar.

Vill ni veta mer?

Mer information om remissförfarandet och kontaktuppgifter till allergikonsulenterna finns att läsa på Centrum för arbets- och miljömedicins webbplats.

 


Uppdaterat av Marianne Eduards, 2016-04-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum