Allergicentrum StockholmOm ossAPC AAKOLKliniska verktygLänkarForumPubliceratFallSpirometriSökLogga in
Aktuellt inom området: 

                       
SKL - astma och KOL

Luftvägsregistret
                                             
Neddragning av utbildningsinsatser inom astma/KOL-området!

Elevhälsoportalen
 
WHO om inomhusmiljö

APC:s kurser inom astma, allergi och KOL-området

 


 
 

 
 
 
 
 
 

Allergicentrum Stockholm i ny formAllergicentrum Stockholm
som varit ett samarbete mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi barn och vuxen, öron-näsa-hals och hud, samt Centrum för allergiforskning (Cfa) inom ämnesområdena luftvägar och allergi upphör och övergår delvis till kunskapsteamet astma/allergi/KOL (AAKOL), Akademiskt Primärvårdscentrum

Hemsidan kommer fortsätta finnas kvar för att sprida information om vad som händer inom området Allergi och Luftvägar i Stockholm.
Den är också en plattform med samlad information för primärvård och specialistvård. Syftet är att förbättra omhändertagande av patienter med astma och/eller allergi, rhinit och eksem samt att underlätta team- och kvalitetsarbete samt samverkan.

Forumverksamheten övertas till viss del av Akademiskt Primärvårdscentrum.                                 
                       
                                                                     


 

 


Liljeholmsbadet
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2019-09-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum